Regulamin określa zasady sprzedaży i zakupu towarów oferowanych przez sklep blysksklep.pl

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu .

1. Sklep internetowy blysksklep.pl jest własnością firmy:

Błysk sp.zo.o

ul. Orzeszkowej 3

80-209 Chwaszczyno

NIP: 589 17 72 645

KRS: 0000122688

REGON :192777745

2. Sklep internetowy blysksklep.pl prowadzi sprzedaż towarów fabrycznie nowych, wolnych od wad, za pośrednictwem internetu.

Zamówienia przyjmowane są poprzez internetowy formularz zamówienia lub drogą mailową.

3.Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają 23% podatku VAT.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen w sklepie. Jednocześnie sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

4. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

Zamówienie jest wysyłane do klienta  w ciągu 2-7 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na nasze konto. A w przypadku pobrania za zaliczeniem pocztowym 2-7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

6. Zamawiający jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail.

Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez pracownika sklepu blysksklep.pl

Warunkiem realizacji zamówienia jest zwrotne potwierdzenie przez Klienta złożonego zamówienia .

7. Zamówiony towar wysyłamy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej ........... bądź mogą być odebrane w siedzibie firmy Błysk sp.z o.o. po uprzednim powiadomieniu Klienta o wybraniu takiej opcji.

8. Koszt wysyłki ustalamy indywidualnie i jest uzależniony od wagi, gabarytów produktu oraz odległości wysyłki !!! 

Koszt wysyłki zostanie określony przez pracownika sklepu blysksklep.pl

Jeśli będzie on za wysoki można anulować zamówienie .

9. Akceptujemy następujące formy płatności:

pobranie przy odbiorze przesyłki .

przedpłatą przelewem bankowym na konto :

Błysk sp.z o.o.

Deutsche Bank PBC S.A. o/Gdynia

PL42191011233600946221210001

Przy dokonaniu przedpłaty w formie przelewu proszę dopisać SKLEP i numer zamówienia .

 zapłata gotówka przy odbiorze w siedzibie firmy Błysk .

10. Przy zamówieniach na kwotę przekraczającą 2000 PLN sklep blysksklep.pl zastrzega sobie prawo do wymagania od Klienta dokonania przedpłaty części zamówienia.

11.Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny .

Zwrot towaru to rozwiązanie zawartej umowy kupna-sprzedaży, w związku z czym muszą być spełnione pewne wymogi prawne, tj:

Towar nie może być używany.

Towar musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.

Do faktury zakupu zostanie wystawiona faktura korygująca (nie istnieje możliwość anulowania faktury).

Klient, który zamierza zwrócić towar powinien niezwłocznie zawiadomić o tym firmę Błysk sp. zo.o

UWAGA

Towar należy odesłać na swój koszt.

Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

Kwota zwrotu zostanie przelana na podany numer rachunku bankowego. Koszty wysyłki towaru nie podlegają zwrotowi .

12.Dostarczony towar przez firmę kurierska musi być sprawdzony w obecności kuriera .

Należy sprawdzić czy towar nie został uszkodzony w transporcie .

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru w wyniku transportu  należy spisać protokół zniszczenia  w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.

O zaistniałych zniszczeniach towaru  podczas transportu proszę nas niezwłocznie powiadomić .

Towar zniszczony podczas transportu bez protokołu zniszczeń  nie będzie podlegał reklamacji !!!

13. Reklamacja na wadliwy  towar obowiązuje w formie pisemnej .

Powinna nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wad przez kupującego .

Nie później jednak jak 2 tygodnie od dnia odbioru towaru .

14.Zwrot zapłaty w żadnym z przypadków  nie może przekraczać fakturowanej ceny nabytego towaru.

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

16. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883), dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu blysksklep.pl są przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie będą udostępniane innym podmiotom.

W razie jakichkolwiek uwag co do funkcjonowanie naszego sklepu  lub pomysłów mogących usprawnić naszą współpracę  proszę o kontakt drogą mailową  adam@blyskfirma.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów .

Prezes zarządu firmy Błysk sp.zo.o 

Adam Felberg

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.